Jul 012013
 

EN. Atlantic. Don’t know how and why                                                                                                                                                                           the horizon looks wider there and the sky is higher

 

LT. Atlantas. Nežinau kaip ir kodėl ten                                                                                                                                                                                                         horizontas atrodo platesnis ir dangus aukščiau

atlantic coast

 

windsurfers heading out to ocean