Sep 022013
 

EN.    go along with cloud to white nowhere

LT.      palydėti debesį,   į  baltą niekur
Erinada