Jan 262014
 

 

 

you stopped for the while as I recollected the autumn
                                                                                                     – reflection

 

                                          praeidama trumpam sustojai, o aš prisiminiau rudenį

 

viena diena visada

 

 

 

 

Jan 192014
 

 

 

we were arranging a wedding, but you could not leave your home

planavome jungtuves, tačiau negalėjai palikti savo namų

 

po tiltu 10

 

po tiltu 8     po tiltu 9

 

po tiltu 7

 

po tiltu 5    po tiltu 1

 

 

 

 

 

Dec 222013
 

 

 

 
southwest direction, longtailed shadows – the doors of taverna opens only when the sun touches the horizon. Limassol.

pietvakarių kryptis, ilgi vakaro šešėliai – tavernų durys atsiveria tik saulei prilietus horizontą. Limassol.
 

 

Limassol1

 

Limassol7       Limassol6

 

Limassol2

 

Limassol4       Limassol5

 

Limassol3

 

 

 

 

Dec 152013
 

 

 

 
afternoon near the monastery wall. Omodos village in Cyprus

popietė, prie vienuolyno sienos. Omodos kaimelis, Kipras.

 

 
kipras9

kipras6   kipras8

kipras5

kipras7   kipras10

 

 

 

 

 

Nov 102013
 

there’s the gap between the sky and the water

ten tolumoje – plyšys, tarp dangaus ir vandens

 

stilius

 

 

between the cloud and non beingness of the answer

tarp debesies ir atsakymo nebuvimo

 

vente vakaras 4
dont know how you come and where you fly away

nežinau kaip atsirandi ir kur išeini

 

vente vakaras 9

 

 

 

 

Oct 142013
 

 

 

 EN.          Atlantic, when the day is comming down. A foam of ocean.    Result where warm and cold masses of the sky meet..  After summer storms.

 
LT.      Atlantas, leidžiantis dienai, vandenyno puta.    kai viens kitą sutinka šalta ir karšta dangaus srovės..   Po vasaros audrų.

 
puta

 

 

 

Oct 032013
 

 

EN.  satellite, the tangled shadow of me

 LT.    palydovas, mano susivėlęs šešėlis
Leja2
Leja