May 282013
 

 

 

brighton seacoast

The coast area, where the elements collide. Strange object meant to measure movement of the sky, direction of life. Fresh coastal mood from Brighton.

LT. Krantas, ten kur susiliečia stichijų ribos. Keistas objektas matuojantis dangaus judesį, gyvenimo kryptį.  Gaivi pakrantės nuotaika iš Braitono.

brighton collage