Sep 022013
 

EN.    go along with cloud to white nowhere

LT.      palydėti debesį,   į  baltą niekur
Erinada

 

 

Aug 292013
 

EN.     Summer …  the spaces we didn’t embrace, the nights we didn’t wade

LT.    Vasara ..  .   mūsų neapkabinti toliai,  neišbraidžiotos naktys

 
vasara

 

naktis

 

naktis

 

 

 

Aug 232013
 

your horizons and my borders

tavo horizontai ir mano ribos

 

horizons

 

 

Aug 202013
 

 

EN.    texture to touch, three planes for the outer eye, for my screen post

LT.         audinio faktūra, tolimas prisilietimas, trys plokštumos išorės akiai, ekrano įrašui.

 

three planes

 

 

 

Aug 102013
 

 

EN.   I found a wild hair,      it’s yours ,     in the evening softness and nonsearchiness

                                         LT.    radau palaidą plauką,       tavo  ,                          vakaro švelnume ir neieškojime

 

vakaro plaukas

 

 

 

Aug 042013
 

 

 

EN.   don’t know if you eat the fish I prepared, but I still longing for you

LT.   nežinau ar valgai žuvį, kurią paruošiau, tačiau labai laukiu tavęs grįžtant

zuvis tau

 

EN.    I finished  my wine and filled the bottle with emptiness, for you

LT.    vyną išgėriau ir butelį užpildžiau tuštuma, tau

still001

 

EN.   my dinner table, longing for the shadows to detach

LT.   mano vakaro stalas, ilgumoje laukiant kada šešėliai nutrūks

vakaro stalas

 

 

 

Jul 242013
 

šiltas vakaro skruostas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  po beprasmybės mosto

 

vakaro skruostas

 

 

Jul 222013
 

EN.
Direction of moth, when you seek for the aim, but find the space.
“The moths carry a dust on their wings, a dark gold dust. That dust is the dust of knowledge.” (The teaching of Don Juan).
 
LT.
Drugio kryptis, kai ieškai tikslo, o randi erdvę.
“Drugiai ant savo sparnų neša dulkes, tamsias aukso dulkes. Tai yra žinojimo dulkės.” (Iš Don Chuano mokymo).

direction of moth

 

 

 

Jul 082013
 

EN.                       return the heat to wet nothingness                                                                                                                                                                                              soak the desires in the pale sand                                                                                                                                                 meet the flatness – mine and yours never

LT. grąžinti šilumą nebūties drėgmei                                                                                                                                                                                                  sugerti troškimą į pilką smėlį                                                                                                                                       priimti plokštumą – mano ir tavo niekad

wet nothingness

 

 

Jul 012013
 

EN. Atlantic. Don’t know how and why                                                                                                                                                                           the horizon looks wider there and the sky is higher

 

LT. Atlantas. Nežinau kaip ir kodėl ten                                                                                                                                                                                                         horizontas atrodo platesnis ir dangus aukščiau

atlantic coast

 

windsurfers heading out to ocean

 
 
 
 
 
 

May 282013
 

 

 

brighton seacoast

The coast area, where the elements collide. Strange object meant to measure movement of the sky, direction of life. Fresh coastal mood from Brighton.

LT. Krantas, ten kur susiliečia stichijų ribos. Keistas objektas matuojantis dangaus judesį, gyvenimo kryptį.  Gaivi pakrantės nuotaika iš Braitono.

brighton collage